Op donderdag 16 december, 20.00 – 21.30 uur is er een informatieavond voor bewoners over de laatste stand van zaken rond de planvorming voor de Noordelijke Randweg.
Locatie: De Dreef, Schooneggedreef 27

Op deze avond willen wij u informeren over de laatste stand van zaken en met u van gedachten wisselen over het vervolgtraject. Op welke manier willen bewoners van Overvecht (inclusief Gageldijk en Blauwkapel) meedenken, ideeën inbrengen en op de hoogte worden gehouden?

 Onderwerpen zijn:

  • Wat is er gebeurd na 21 september?
  • Wat houdt besluit is dat op 3 december is genomen? Zie ook het overzicht op de website Verder
  • De volgende stap: gemeente gaat Plan van Aanpak maken voor de volgende fase (= ontwerpen van de weg).
  • Vorm van participatie voor de NRU.
  • Verwacht tijdspad voor de volgende fase.

Hieronder alvast een korte toelichting op de onderwerpen.

Op 10 november zou het besluit vallen voor het voorkeursalternatief van de Ring Utrecht. De bestuurders hebben echter meer tijd nodig en het besluit is op 3 december gevallen. Dat heeft u vast via kranten of TV vernomen.

De gemeenteraad van Utrecht heeft in de raadsvergadering van 4 november de wethouder van verkeer een aantal opdrachten meegegeven. Zo zal in de volgende fase meer aandacht moeten komen voor de omgevingsfactoren. Deze zijn nu teveel onderbelicht gebleven.

Het onderzoek van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie maakte duidelijk dat 100 km/uur op de NRU wel erg veel ruimte vraagt. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er moet worden uitgegaan van maximaal 80 km/uur. Wij hebben inmiddels vernomen dat voor de volgende fase zowel met 80 km/uur als met 100 km/uur voor de NRU gerekend moet gaan worden.
De wethouder heeft aangegeven dat hij betrokkenheid van bewoners heel belangrijk vindt.

Participatie
De gemeente kent vier vormen van participatie:

  1. Informeren
  2. Raadplegen
  3. Adviseren
  4. Co-produceren; in deze vorm zitten bewoners aan tafel  om over het plan of ontwerp mee te denken.

Als u meer wilt weten over de participatiestandaard van de Gemeente Utrecht, zie:
http://www.participedia.nl/utrechtse-participatiestandaard  en http://www.utrecht.nl/images/DWS/Wijkaanpak/Participatiestandaard.pdf.