Op 31 mei werd tijdens een Raadsinformatieavond het Utrechtse programma voor de vier Krachtwijken besproken. Namens het Bewonersplatform gaf voorzitter Pim Walenkamp een reactie.”Wij zijn blij met de brede inzet van het Wijkactieplan Doe Mee in Overvecht. Wij zien zeker positieve resultaten, maar er is toch nog heel veel te doen in Overvecht.”

 Bureau Berenschot had de extra inzet in het kader van de Krachtwijken Kanaleneiland, Ondiep Zuilen-Oost en Overvecht geëvalueerd. Overvecht heeft sinds enkele jaren het Wijkactieplan Doe Mee in Overvecht. Cijfers geven aan dat het in Overvecht voorzichtig de goede kant op gaat. Resultaten van veel extra inzet en projecten worden zichtbaar, aldus Berenschot.

“Bewoners zien ook dat er veel gebeurt, van renovatie van woningen tot sociale programma’s en cultuur in de wijk”, aldus Pim Walenkamp. “Toch blijft Overvecht in vergelijking met de andere Utrechtse wijken nog achter. We zijn misschien van min-20 naar min-10 opgeschoven, maar dat is nog steeds geen plus”.

“We zien nog te weinig voortgang met de herstructurering van woningen. Dat betekent dat de hoognodige vernieuwing uitblijft, terwijl de bewoners veel te lang in onzekerheid blijven. Daarom is het nodig dat gemeente en woningcorporaties zich samen blijven inzetten om Overvecht te verbeteren. Door de komende bezuinigingen zullen inkomens, voorzieningen en zorg onder druk komen te staan. Daarom zal er extra aandacht nodig zijn voor mensen in de wijk die kwetsbaar zijn.”