In 2023 gaat er veel gebeuren. Na de sloop van de flat op de Ivoordreef start de bouw van een nieuwe buurt. De laatste oude flats bij de Camera Obscuradreef worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Het plein tussen de flats wordt opnieuw ingericht. Langs de Pahud de Mortangesdreef is de oude school gesloopt,
daar komen tijdelijke woningen voor asielzoekers en jongeren.

Er worden ook plannen gemaakt voor de langere ter- mijn. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de wijk. Waar mogen woningen gebouwd worden en waar moet het groen gespaard blijven? Er is een mobiliteits- plan nodig. Welke straten worden 30 km, waar lopen de fietsroutes, hoe moet het autoverkeer en het openbaar vervoer door de wijk? Dit alles wordt uitgewerkt in de Omgevingsvisie.

Het winkelcentrum moet een ‘Hart van Overvecht’ worden met ook ruimte voor ondernemen en ontmoeting. Bewoners denken mee en geven ideeën hoe het een écht centrum kan worden. In de loop van 2023 wordt het masterplan Overvecht Centrum gepresenteerd aan alle bewoners.

De plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) gaan nog jaren duren. Daarom wordt onderzocht welke maatregelen meegenomen kunnen worden met het onderhoud van de weg. Wat helpt om de leefbaarheid van Overvecht nu al te verbeteren?

Wil je meedenken over de toekomst van de wijk? Stuur dan een e-mail:  info@bewonersplatformovervecht.nl