Gefeliciteerd Van Samen Naar Beter, met het winnen van de Participatiepluim 2013!
De Participatiepluim wordt jaarlijks door De Bundeling toegekend aan een aansprekend bewonersinitiatief. De prijs is een blijk van waardering voor projecten in de stad Utrecht, waarbij participatie van bewoners centraal staat, in samenwerking met de woningcorporatie(s).  Zie ook de website van de Bundeling. Daar is ook het jury rapport te downloaden.

Van Samen naar Beter is een groep allochtone mannen uit de Themaflats. Dat zijn de 10 hoog-flats van Mitros en Portaal in Overvecht Noord. De afgelopen jaren hebben zij zich enorm ingezet voor de bewoners in hun buurt. ’s Avonds zijn ze regelmatig op straat om contact met de jeugd te houden. Ze organiseren sportactiviteiten voor kinderen en jongeren maar ook bijeenkomsten met informatie voor bewoners uit hun flats. Door hun activiteiten ontstaan veel nieuwe contacten en betrokkenheid tussen bewoners, tussen volwassenen en jeugd. Bewoners ervaren dat zij samen iets kunnen betekenen en doen mee. Ook werken ze samen met de woningcorporaties en met andere organisaties die voor de buurt van belang zijn.  Op een heel praktische manier dragen zij bij aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het gebied van de Themaflats.

De Van Samen Naar Beter mannen waren enorm trots op deze erkenning voor hun inzet. En ook het Bewonersplatform is trots op hun prestatie.  Het is een pracht voorbeeld van bewonersparticipatie in Overvecht in  samenwerking met de woningcorporaties. Deze mannen maken echt het verschil in hun buurt!