Op 19 januari hield het Bewonersplatform haar nieuwjaarsbijeenkomst. Bewoners en anderen die zich inzetten voor Overvecht werden in de POUWER-school onthaald met heerlijke hapjes die door de leerlingen van POUWER waren gemaakt. Naast veel bewoners, vooral uit de omgeving, waren ook wijkwethouder Rinda den Besten en wethouder Harry Bosch aanwezig.

De nieuwe voorzitter van het Bewonersplatform, Pim Walenkamp stelde zich voor. In zijn toespraak noemde hij enkele punten om komend jaar extra aandacht aan te besteden:
= Verkeer: zorgen over NRU-plannen
(bekijk ook de TV-column van Pim Walenkamp voor U in de Wijk)
= Aandacht voor kwetsbare senioren
= Groen in de wijk
= Veiligheid in Overvecht
= Gebiedsontwikkeling en herstructurering

We namen afscheid van Jan de Jong en Marilou de Virgiliis, die zich jarenlang hebben ingezet voor Overvecht en het Bewonerspltatform. Oud-voorzitter Dick de Soeten blijft deel uitmaken van de stuurgroep van het Bewonersplatform en zal zich blijven inzetten als trekker van de werkgroep Centrumkwadrant.

Wijkwethouder Rinda den Besten gaf aan dat er in Overvecht de afgelopen twee jaar enorm veel dingen tot stand zijn gekomen. Meer plekken voor sport en buitenspel, zoals het Cruyff Court, een jongerencentrum dat door jongeren zelf beheerd wordt, een bruisend cultuurcentrum in de Stefanus, te veel om op te noemen.“Er moet zeker nog veel gebeuren in Overvecht, maar we moeten ook kijken naar wat er is en wat bewoners met elkaar kunnen”, hield ze de aanwezigen voor. Samen met wethouder Bosch kreeg zij de eeste exemplaren van het jaarverslag 2009 van het Bewonersplatform.
Download hier het jaarverslag 2009 van het Bewonersplatform