Een prostitutiezone langs de Einsteindreef is niet goed voor Overvecht.
Daarom zeggen bewoners NEE tegen dit plan.

Dat heeft de wijkraad Overvecht op 26 maart met een BRIEF aan de nieuw geinstalleerde gemeenteraad duidelijk gemaakt. Het Bewonersplatform Overvecht en bewoners van de Vechtdijk staan hier vierkant achter.

Gezamenlijk proberen wij de raad te overtuigen dat dit een slecht plan is voor Overvecht.
Daarom organiseren wij op woensdagavond 2 april om 20.00 op het wijkbureau Overvecht een bijeenkomst. Wij willen dan met raadsleden in gesprek gaan over het plan voor de prostitutiezone.

Bewoners, ondernemers en anderen die bij de wijk betrokken zijn: als u ook vindt dat een prostitutiezone langs de Einsteindreef slecht is voor Overvecht, kom dan woensdagavond naar het wijkbureau en laat uw stem horen! 

Naar verwachting op 10 april  zal de gemeenteraad een besluit nemen over de locatie van de prostitutiezone.  De wijkraad Overvecht, het Bewonersplatform Overvecht en bewoners van de Vechtdijk hebben hun bezwaren tegen het plan al duidelijk gemaakt tijdens o.a. de Raadsinformatieavond van 4 maart en in de Raadcommissie Stad en Ruimte van 13 maart. Ook andere bewoners of bewonersorganisaties hebben hun bezwaren geuit.

Ondanks deze bezwaren, constateren wij dat dit tot nu toe niet leidt tot een heroverweging van de locatiekeuze. De belangen van de wijk Overvecht zijn in het proces van voorbereiding en besluitvorming naar onze mening nauwelijks erkend.

Op zorgen en bezwaren wordt alleen gereageerd in de sfeer van het zoeken naar een optimale inpassing en beperken van de overlast, nadat er besloten is voor de locatie langs de Einsteindreef. Dat noemen wij “participatie met een kleine P”. En dat staat voor ons in groot contrast met een proces van participatie en besluitvorming zoals bij andere gevoelige voorzieningen die een plek in de stad moeten krijgen.

Wij vinden dat Overvecht beter verdient en dat er naar de bezwaren van bewoners geluisterd moet worden. Kom daarom op woensdag 2 april 20.00 uur naar het wijkbureau Overvecht laat raadsleden weten wat u er van vindt.

Meer informatie over de plannen voor de prostitutiezone en de bezwaren vanuit Overvecht kunt u HIER vinden. Zie ook het filmpje van U in de wijk.