Beste bewoner,
Wij roepen u op om aanwezig te zijn met zoveel mogelijk bewoners op maandag 26 november om 19.30 uur op de bijeenkomst van de gemeente over de voorkeursvariant Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Locatie: Trajectumcollege (oude Vader Rijn college) Vader Rijndreef 9

DROOM nam deel aan het participatietraject om te komen tot een goede oplossing voor de NRU. Aanvankelijk liep het traject goed, maar we zijn nu ontevreden omdat:

  • Er al een keuze wordt gemaakt voor een variant terwijl we de afwegingen en doorrekeningen nog niet kennen.
  • Er nog legio punten zijn uit voorgaande participatiestappen, die nog niet zijn afgehandeld.
  • We vrezen dat er een voorkeursvariant is geselecteerd waar we als Overvecht niet blij van worden.

Graag hadden wij u meer informatie willen geven, maar helaas weten wij ook niet meer dan in de uitnodiging staat. Dus kom en laat uw mening horen! Reageer ook schriftelijk op de geselecteerde voorkeursvariant via www.utrecht.nl/nru Stuur deze mail door en roep anderen op om te komen.

Met vriendelijke groet,
DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat)

DROOM is een groep bewoners van Overvecht die de plannen voor de NRU op de voet volgt.
DROOM wil dat bij de plannen voor de NRU de leefbaarheid in en rond de wijk centraal staat.
DROOM werkt nauw samen met het Bewonersplatform Overvecht en de wijkraad Overvecht.