Als ik naar mijn huis rijd, vanaf de rondweg kom ik door lommerrijke lanen langs water en fonteinen. Even verder zie ik de prachtige kenmerkende watertoren. “Wat is dat toch mooi!” zeg ik dan tegen mezelf. Die fonteinen waren indertijd een initiatief van de beheergroep Park De Watertoren, en daar genieten we nog steeds van.

Afgelopen jaar echter kreeg de beheergroep het gevoel dat het in het park niet goed ging. Er was  achterstallig onderhoud, er was overlast waardoor mensen zich onveilig voelden en zij konden hun kritiekpunten niet kwijt bij de mensen die er over gaan. Twee beheergroepsleden waren zelfs zo teleurgesteld dat zij opstapten.

Er zijn toen gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het Bewonersplatform, de Wijkraad, het wijkbureau, de politie en de mensen van de dienst Stadsontwikkeling. Wat zijn de klachten van de beheergroep? Waarom worden die niet altijd goed opgepakt en hoe moeten we zorgen dat dit in de toekomst beter gaat lopen? Want daar was ieder het over eens: we willen dat het park er goed uitziet en dat het er prettig en veilig is voor bewoners.

De zaak is heel praktisch opgepakt met een schouw in het park met de beheergroep en mensen van de gemeente. Dat bleek het begin van iets moois te zijn. Uitvoerig zijn alle zaken aan de orde gekomen die verbeterd moesten worden en alles werd opgeschreven. Een maand later kwam dat lijstje terug met alle acties die ondernomen waren. Van verdwenen prullenbakken tot bankjes die vernield waren, van opgehoogde paden tot hier wat meer snoeien, daar wat minder. Iedereen was met deze gang van zaken tevreden en de beheergroep gaat met nieuw elan verder. Afspraken zijn gemaakt en iedereen die erbij betrokken is houdt die afspraken nauwlettend in de gaten. Zo blijft het Park De Watertoren voor alle Overvechters prettig om te vertoeven.

Nelleke Wuurman,
Voorzitter Bewonersplatform Overvecht