Het Bewonersplatform levert veel ideeën hoe het beter kan in Overvecht. Dat doen we door goed te
luisteren naar wat er in de wijk speelt. We horen veel van bewoners. Maar ook van professionals die
in de wijk werken.

We doen dit al heel lang (sinds 1997). We kijken niet alleen naar vandaag en morgen, maar ook naar
de toekomst op de lange termijn.

We hebben een groot netwerk. We praten met woningcorporaties, gemeenteambtenaren,
raadsleden van diverse politieke partijen en met wethouders. Op die manier laten we van ons horen
en delen we onze zorgen en onze ideeën.

Wonen is een belangrijk onderwerp. Goede woningen in een prettige en leefbare omgeving. Er is
meer variatie van woningen nodig om de wijk aantrekkelijk te maken.

Verkeer is ook belangrijk. Heel Overvecht moet duurzaam veilig ingericht worden met een maximum
snelheid van 30 km in woonbuurten. Verdiep de NRU onder de pleinen en maak goede verbindingen
naar de Gageldijk en het Noorderpark.

Het zijn twee voorbeelden. In ons jaarverslag staan alle thema’s waar we ons voor inzetten. Per
thema kunt u lezen: waar gaat het over, wat er moet gebeuren en wat hebben we afgelopen jaar
gedaan. Op de website vindt u ook onze 7 Speerpunten voor een beter Overvecht voor dit jaar.