Wij kregen het droevige bericht dat Paul de Bruijn op 1 mei geheel onverwacht is overleden. Paul was vanaf het begin een actief lid van het Bewonersplatform. Ook was hij de oprichter, voorzitten en inspirator van de Natuur en Milieugroep Overvecht (NMO). Met grote persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid heeft Paul zich jarenlang ingezet voor groen, natuur en ecologie in en rondom Overvecht.

Paul was een veelzijdig mens. Zijn betrokkenheid beperkte zich niet tot alleen ‘het groen’. In het Bewonersplatform, maar ook op nadere plekken en gelegenheden, praatte en dacht hij mee over veel zaken die in de wijk spelen. Daarbij leverde hij vaak een heel persoonlijk gekleurde inbreng: kritisch, doordacht, genuanceerd en met veel gevoel voor rechtvaardigheid en menselijke verhoudingen. Door zijn benadering kon hij vaak een verbindende rol spelen tussen mensen met heel verschillende meningen of standpunten.

Wij zullen Paul vooral missen als een goede vriend met wie het heel prettig was om samen te werken. Vriendelijk en warm, met een open houding en oog voor de mensen om hem heen; kortom een beminnelijk mens.

Het laatste afscheid van Paul vond plaats op woensdagmiddag 8 mei, onder grote belangstelling van zijn familie, zijn vele vrienden, bewoners en andere betrokkenen bij de wijk Overvecht.