Op 13 december 2011 vond een eerste van een serie werkbijeenkomsten plaats, waarin bewoners inbreng leveren voor de keuze voor een variant voor opwaardering van de NRU. 

Aan de hand van 3 verschillende modellen hoe een opgewaardeerde NRU uitgewerkt kan worden, werd bekeken wat de gevolgen zouden zijn voor zaken als leefbaarheid in de omgeving, geluid, luchtkwaliteit, barrierewerking en oversteekbaarheid.

Duidelijk kwam naar voren dat een variant met 2×2 rijbanen en een maximum snelheid van 80 km per uur in de ogen van veel bewoners aanzienlijk gunstiger uitpakt voor Overvecht dan een variant met 2 x 3 rijbanen en een maximum snelheid van 100 km. Die laatste variant zou een veel hogere belasting van geluid, slechtere luchtkwaliteit en een veel groter ruimtebeslag en visuele barriere opleveren.

Een impressie van de avond is te vinden op  Overvecht.NU 
Op de website www.droomutrecht.nl van DROOM staat een verslag van de nabespreking van het eerste inpassingsatelier en zijn ook diverse documenten te vinden over de NRU planontwikkeling.

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een initiatiefgroep van bewoners in Overvecht die inbreng wil leveren bij de plannen voor opwaardering van de NRU. DROOM zet zich in om de beste inpassing van de weg te krijgen binnen de mogelijkheden, uitgaande van een breed belang van een leefbare wijk Overvecht.
  
Voor meer informatie over DROOM: Klik hier of ga naar www.droomutrecht.nl 

Contact: verkeer@bewonersplatformovervecht.nl