Vorig jaar kwam in het nieuws dat er in Overvechtse flats veel bewoners zijn met onverklaarbaar hoge rekeningen voor stadsverwarming. O.a. in de flat aan de Naxosdreef. Bewoners maakten bezwaar en vroegen om een onderzoek: Hoe kan dit en hoe moet het opgelost worden?!?

De uitkomsten van dat onderzoek zijn nu bekend. Het gaat over de zogenaamde Blokverwarming. In de flats wordt de warmte met leidingen door het hele gebouw naar iedere woning gebracht. Daarbij gaat veel warmte verloren, vooral als het flatgebouw slecht geïsoleerd is. Maar dat moet door de bewoners samen wel betaald worden.

Woningen die gunstig liggen in het gebouw profiteren het meest van de warmte uit de transportleidingen, zonder dat het op hun meter komt. Andere woningen liggen ongunstig en moeten hun verwarming veel hoger zetten. De verdeling is dus ongelijk en dat merken bewoners aan hun rekening.

Het onderzoek zegt: er is niets mis met de warmtemeters in de woningen. Wel met de verdeling van de totale kosten per flatgebouw. Die zou eerlijker moeten. En de flats moeten goed geïsoleerd worden, dan verdwijnt er minder warmte.

Dit kan alleen gebeuren als de eigenaren van de flats met blokverwarming willen meewerken. Dat zal niet vanzelf gaan, want het vraagt grote investeringen.

Het Bewonersplatform gaat zich hiervoor inzetten, samen met bewoners van de Overvechtse flats. Wij willen dat de gebouweigenaren aan de slag gaan voor deze verbeteringen. Meer informatie vindt u op onze website: [ Pagina-URL: toevoegen ]