Sinds april is er voor elke maandelijkse vergadering van de stuurgroep van het Bewonersplatform een ‘inloopkwartier’. Bewoners hebben dan van 19.45 tot 20.00 uur de mogelijkheid om kort kennis te maken met het Bewonersplatform, vragen te stellen of iets onder de aandacht van het Bewonersplatform te brengen. Voor zaken die meer tijd vragen kan altijd een aparte afspraak gemaakt worden. 
Let op: Vanaf eind augustus 2010 begint onze maandelijkse stuurgroepvergadering niet meer om 19.30 uur maar om 20.00 uur