De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) organiseert op woensdag 15 februari een avond voor wijkbewoners. Centraal op deze avond staat het belang van ons groen in en om Overvecht voor zowel mens als natuur.

Tijd:              zaal open om 19.30 uur, programma van 20.00 tot 21.30 uur
Plaats:          zaal De Wissel, Tiberdreef 28 (bij station Overvecht).

Programma:

  • Hans Krüse, stadsecoloog in Utrecht, zal een lezing houden met powerpoint presentatie over de betekenis van het wijkgroen. Een groene wijk heeft een positieve invloed op het welbevinden van de inwoners en is gunstig voor het stadsklimaat (temperatuur, luchtkwaliteit). En natuurlijk is een groene omgeving van ecologisch belang. Dieren en planten vinden een plek in het groen en gebruiken het als verbinding tussen het poldergebied aan de ene kant van Overvecht en de Vecht aan de andere kant.
  • Verder zullen er dia- en videobeelden vertoond worden van mooie groene plekken in en rond Overvecht.
  • Tot slot is er gelegenheid met elkaar te praten over wat men mooi of bijzonder vindt en hoe we dit samen kunnen behouden.

Overvecht, dat kort geleden haar 50-jarig bestaan vierde, wordt meer dan elke andere Utrechtse wijk gekenmerkt door een opzet met veel ruimte voor groen. De wijk heeft ook een bijzondere ligging met aan de ene kant de rivier de Vecht en aan de andere kant het Noorderpark. Daarom speelt het groen in de wijk een belangrijke rol voor de natuurlijke verbinding tussen die gebieden. Bij de aanleg van de parken is destijds rekening gehouden met die betekenis. Dit heeft tot gevolg dat onze wijk inderdaad rijk is aan natuurlijk leven, iets waar de inwoners dagelijks van kunnen genieten.