Actieve bewoners zagen in 1997 dat het niet goed ging met de plannen voor Overvecht. Dit was het begin van het Bewonersplatform Overvecht. Het Bewonersplatform praat nu al meer dan 20 jaar mee over verschillende thema’s en er zijn resultaten geboekt.
Voorbeelden zijn: een andere toewijzing van sociale huurwoningen om meer krachtige mensen naar de wijk te halen, een gevarieerder woningaanbod door nieuwbouw, opgeknapte parken en behoud van de stadsboerderij, aandacht voor leefbaarheid en veiligheid, het stationsplein beter ingericht, extra geld voor welzijn, voorzieningen voor zorg in de wijk zoals de St Antonius polikliniek. Actuele thema’s zijn onder andere wonen, bouwen, ruimte en groen, energietransitie ( aardgasvrij), het verkeer in Overvecht en de Noordelijke Randweg Utrecht. Het Bewonersplatform bestaat uit bewoners en is er voor bewoners van Overvecht.

Wilt u weten wat er speelt of wilt u zich ook inzetten? Maak dan kennis met de verschillende thema’s waar het Bewonersplatform Overvecht zich voor inzet. En mist u nog een thema? Dan kunt u dat ook aangeven. Waar moeten bewoners over meepraten? Wat heeft prioriteit? En wie moeten er dan meepraten?

Kom naar de inloopbijeenkomst van het Bewonersplatform Overvecht op: maandag 7 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. In De Boog op Gambiadreef 60.

U bent van harte welkom!