Een verdiepte ligging van de NRU, zodat de autoweg onder de drie verkeerspleinen door loopt, is de beste oplossing voor Overvecht. Het geeft de meest open verbinding tussen de wijk en het Noorderpark en door de diepe ligging zijn er op de kruisingen veel minder hoge geluidsschermen nodig.

Dat is de mening van bewonersgroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) , en die mening wordt gedeeld door veel andere vertegenwoordigers van bewoners of belangengroepen. Zij mogen advies geven aan gemeente, provincie en rijk, die komende tijd besluiten gaan nemen over de toekomstige inrichting van de Noordelijke Randweg (NRU) langs Overvecht.

We zitten in de tweede ’trechteringsstap’ om keuzes te maken voor ontwerpvarianten voor een vernieuwde NRU. In deze trechteringstap wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de drie verkeerspleinen (het Ghandi-, Henri Dunant-, en Robert Kochplein). Belangrijkste keuze is of de vernieuwde NRU op deze drie plekken verhoogd of verdiept wordt aangelegd, ofwel op hoge palen over deze verkeerspleinen heen, ofwel in een bak er onderdoor. De kruisingen moeten ongelijkvloers worden, zodat het verkeer beter kan doorstromen, maar ook de verbinding tussen Overvecht en het Noorderpark veel beter wordt. Dat staat al vast.

Eerder is al het besluit gevallen dat de nieuwe NRU 2 x 2 rijbanen krijgt en ingericht wordt op maximaal 80 km per uur. Daarmee zijn plannen voor 2 x 3 rijbanen en 100 km per uur definitief van de baan. Dat was al een eerste en heel belangrijke winstpunt voor Overvecht. De adviezen van vertegenwoordigers van bewoners en belangengroepen hebben daar zeker aan bijgedragen.

Meer informatie over dezse fase van keuzes voor de NRU plannen is te vinden op www.utrecht.nl/NRU.
Op de website van DROOM www.nruovervecht.tk is ook informatie te vinden en de adviezen die door DROOM en andere bewonersvertegenwoordigers zijn uitgebracht.