Op woensdag 9 februari om 20 uur is er in buurthuis De Boog (Gambiadreef 60) een volgende bijeenkomst voor bewoners van Overvecht die actief betrokken willen zijn bij de plannen voor de NRU.

Op 16 december heeft in De Dreef een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De NRU ter hoogte van Overvecht zijn Karl  Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef). Voor een verslag van de avond: KLIK HIER. Er is een brede NRU-participatiegroep gevormd van bewoners in Overvecht, die de ontwikkelingen rond de NRU volgen en invloed willen uitoefenen op de plannen. Op woensdag 9 februari komt de NRU-particigroep opnieuw bijeen.

Voorlopige agenda:

1. Waar staan we en wat zijn resultaten tot nu toe?
2. Hoe we ons organiseren; wie doet wat?
2. Onze naam

 Ad 1. Waar staan we en wat zijn resultaten tot nu toe?

Naar verwachting komt in januari het Plan van Aanpak voor de volgende fase waarin de ontwerpen worden gemaakt voor de opwaardering van de NRU. Daarin staat ook op welke manier bewoners betrokken worden. De kerngroep heeft in een brief aan de wethouder van verkeer aangedrongen op de hoogste vorm van participatie: co-productie.

Ad 2. Hoe we ons organiseren; wie doet wat?

De participatiegroep is een werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht. Als participatiegroep is het belangrijk dat we elkaar helpen. De kerngroep kan niet alles alleen en daarom is het van belang te weten wie zijn diensten kan aanbieden.

Ad 3. Onze naam

De kerngroep heeft al enkele namen bedacht voor onze participatiegroep. Maar mogelijk heeft u nog een goed idee voor een pakkende positieve naam. Wij vernemen graag uw suggestie.