Bestuur heeft meer tijd nodig voor besluit NRU

Op 10 november zou het besluit vallen voor het voorkeursalternatief van de Ring Utrecht. De bestuurders hebben echter meer tijd nodig en het besluit wordt nu rond 6 december verwacht.

De gemeenteraad van Utrecht heeft in de raadsvergadering van 4 november de wethouder van verkeer wel een aantal opdrachten meegegeven. Zo zal in de volgende fase meer aandacht moeten komen voor de omgevingsfactoren. Deze zijn nu teveel onderbelicht gebleven.

Het onderzoek van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie maakte duidelijk dat 100 km/uur op de NRU wel erg veel ruimte vraagt. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er moet worden uitgegaan van maximaal 80 km/uur.

De wethouder heeft aangegeven dat hij betrokkenheid van bewoners heel belangrijk vindt.

De werkgroep verkeer volgt de ontwikkelingen en is met name geïnteresseerd in de richtlijnen voor de volgende fase. Daarin moet ook duidelijk worden op welke manier(en) bewoners betrokken worden. De werkgroep is voorstander van actief meedenken, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de inpassing van de weg, maar ook naar mogelijkheden om kansen te benutten en de omgeving te verbeteren.

Tijdens de bewonersavond op 21 september hebben veel  bewoners aangegeven actief betrokken te willen zijn in de volgende fase of op de hoogte te willen blijven. Daarom organiseert de werkgroep verkeer een volgende bijeenkomst, waarin de volgende fase wordt toegelicht. Als u ook betrokken wilt worden en u heeft zich nog niet aangemeld, doe dit dan via verkeer@bewonersplatformovervecht.nl.