Op maandagavond 18 april a.s. gaan bewoners, verenigd in de Participatiegroep NRU, verder met de voorbereidingen om inbreng te kunnen leveren bij de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). We doen dit in drie werkgroepen, die als thema hebben: Natuur en Recreatie, Verkeer en Wonen. Wat zijn de wensen, bedreigingen en kansen op die drie thema’s bij herinrichting van de NRU? Wilt u ook uw steentje bijdragen en meepraten, meld u dan aan via verkeer@bewonersplatformovervecht.nl.