Lang is er gewerkt aan een plan om het terrein van het Winkelcentrum Overvecht te verbeteren. Twee jaar geleden stopte de projectontwikkelaar er mee. Gelukkig komt er nu toch beweging. De gemeente heeft in mei met belanghebbenden en actieve bewoners rond de tafel gezeten en er zijn goede ideeën verzameld. In drie werkgroepen worden de ideeën uitgewerkt voor openbare ruimte en verkeer, de cultuurstrip aan de Brailledreef en het winkelcentrum.

Er is geld om snel alvast een deel van het parkeerterrein aan de achterkant aan te pakken. De auto’s moeten te vaak op elkaar wachten en het verkeer stroomt niet goed door. Dat wordt aangepakt. En er wordt een uitrit naar de Brailledreef gemaakt. Dat zal veel oplossen.

De werkgroep verkeer van het Bewonersplatform heeft gepleit voor een fietspad, dat goed aansluit op de winkels aan de achterkant (bij de Hema). Dat ontbreekt nu. Als fietser moet je maar zien hoe je tussen de auto’s bij de winkels komt. En met auto’s die in- en uitparkeren is dat geen pretje. Logisch dat fietsers het voetpad kiezen. Maar dan hebben de voetgangers hinder van de fietsers. Ook geen pretje. Er was bijval vanuit de winkeliers, want ook fietsers zijn klanten.

Fiets en parkeren bij WC Overvecht

We begrijpen dat het fietspad niet nu met de eerste aanpassingen gerealiseerd kan worden. Maar volgend jaar moet er toch echt een fietspad komen. Gemeente Utrecht, sta op, het is tijd voor een goede fietsverbinding! Er is geld om de openbare ruimte in het gebied van het winkelcentrum te verbeteren. Wacht niet, maak een ontwerp voor een fietspad en voer dat snel uit. Zodat het winkelcentrum niet alleen aantrekkelijk is voor bezoekers, die met de auto van ver komen, maar ook voor Overvechters die met de fiets boodschappen doen!