In januari presenteerden we ons jaarverslag. Ook benoemen we elk jaar  Speerpunten voor een beter Overvecht. Wij vragen de gemeente, de woningcorporaties en anderen in de wijk om zich hiervoor samen met ons in te zetten. In ons jaarverslag kunt u lezen waar het Bewonersplatform zich in 2014 voor heeft ingezet. Onze Speerpunten voor 2015 zijn:

  • De prostitutiezone van het Zandpad moet niet terugkomen langs de Einsteindreef. Prostitutie hoort niet in of nabij woongebieden! Het gebied van het Zandpad moet ontwikkeld worden, zodat het nieuwe kwaliteit toevoegt aan de wijk.
  • De NRU kan worden aangepakt. De resultaten van de eerdere planontwikkeling moeten daarbij gebruikt worden. Ook is participatie van bewoners en anderen van belang. Kruisingen moeten zo veel mogelijk ‘verdiept’ worden aangelegd.
  • De ontwikkeling van het Centrum Overvecht (het gebied bij het winkelcentrum) is in 2014 opnieuw opgestart met inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit moet slagvaardig en met ambitie voorgezet worden. Het gaat o.a. om verbetering van het verkeer, de openbare ruimte, de winkels en de strook langs de Brailledreef.
  • Voorkom leegstand van winkelpanden en verschraling van het winkelaanbod. In 2015 is extra aandacht nodig voor winkel centrum De Klop.
  • Overvecht heeft meer variatie en kwaliteit in woningen en woonmilieus nodig. Dat vraagt voortzetting van de herstructurering (sloop en nieuwbouw) of renovatie van verouderde flats en nieuwbouw op kansenlocaties.
  • Bij verkoop van sociale huurwoningen moeten de corporaties zorgen voor een goede beheersvorm, zodat huurders en eigenaren in het complex samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor toekomstig onderhoud.
  • Met de vele veranderingen in zorg en welzijn moeten voorzieningen voor m.n. kwetsbare bewoners op peil en voor iedereen beschikbaar blijven.

    De volledige tekst van deze speerpunten kunt u HIER vinden.