In 2013 sloot de gemeente de prostitutieboten aan het Zandpad. Er waren teveel misstanden. De gemeenteraad koos een nieuwe plek om een veilige prostitutiezone te bouwen. Een smalle strook langs de Einsteindreef, vlak bij het oude Zandpad. Inmiddels zijn we 6 jaar verder. De grond is bouwrijp gemaakt en er staat een groot bord, maar het Nieuwe Zandpad is er nog steeds niet. Hoe moet dat verder?

Op 29 mei gingen in theater Stefanus in Overvecht voorstanders en tegenstanders van een nieuwe prostitutiezone met elkaar in debat. Ze werden het niet met elkaar eens. De partijen hadden wel allemaal het gevoel niet gehoord te worden. De vraag was: wat gaat de gemeente doen. Iedereen wachtte op de volgende stap. Stoppen of doorgaan?

Inmiddels is de gemeente gekomen met een aangepast plan om het Nieuwe Zandpad te realiseren. Het aantal ramen wordt kleiner. Men wil beginnen met 96 werkruimten. Dat kan uitgebreid worden tot maximaal 128 werkruimten. Eerder ging het plan uit van maximaal 162 ramen. Er komen mogelijkheden voor sekswerkers die hun klanten via internet werven. En er zal er intensief toezicht gehouden worden door de gemeente in combinatie met hulpverlening en de inzet van een vertrouwenspersoon.

Het Bewonersplatform vindt dit nog steeds een slecht plan voor de omgeving. Wij verzetten ons tegen de komst van het Nieuwe Zandpad, samen met veel bewoners uit de omgeving en met de wijkraad. Een prostitutiezone hoort niet in of bij een woonbuurt. En zeker niet in een kwetsbare wijk als Overvecht. Wij zeggen: STOP met het Nieuwe Zandpad! En ga met de bewoners in gesprek hoe we van dat gebied een mooi stukje Overvecht kunnen maken.

Vindt u dit thema of andere thema’s zoals wonen, energietransitie (gasloos) of welzijn voor de wijk belangrijk? Meldt u zich dan aan bij het Bewonersplatform: info@bewonersplatformovervecht.nl
Wij zoeken nog actieve betrokken bewoners die zich willen inzetten voor een beter Overvecht.