De gemeente maakt plannen voor de buurten in Overvecht. Wat is er nodig voor prettig wonen en een leefbare buurt? Al deze plannen worden het Omgevingsprogramma voor Overvecht. Het gaat over de indeling van de ruimte: straten en groen , waar wel en niet bouwen, voorzieningen zoals winkels, scholen, sport- en speelplekken, etc.

In maart heeft de gemeente met enkele bewoners gesproken over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt. In juli of na de zomer komt er een nieuwe ronde. De gemeente laat de ideeën voor de buurten zien. Bewoners kunnen dan hun mening geven. De gemeente organiseert online bijeenkomsten en er komen telefonische spreekuren. Je kunt ook reageren per e-mail of via een website. Wij vinden het belangrijk dat veel bewoners hun mening geven.

Het Omgevingsprogramma gaat over de kortere termijn. Daarnaast heeft de gemeente een plan gemaakt voor over 20 jaar: de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040). Samen met het Wijkplatform heeft het Bewonersplatform hierop gereageerd. In deze inspraak op RSU 2040  staat hoe wij die ‘ruimtelijke toekomst’ zien en wat daar voor nodig is.

Wij zijn van mening dat de Einsteindreef heel anders ingericht kan worden door de weg te verdiepen en meer wonen, werken en cultuur toe te voegen bij het winkelcentrum. Lees meer hierover in de inspraak op RSU 2040 van Bewonersplatform en Wijkplatform Overvecht.

Heb je ook een mening over hoe je buurt of de wijk er in de toekomst kan uitzien. Laat het ons weten via info@bewonersplatformovervecht.nl.