Overvecht gaat veranderen. De gemeente heeft een visie op de stad in 2040 gepresenteerd: de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Helaas zijn de ideeën van het Wijkplatform en Bewonersplatform niet meegenomen in die visie.

Gelukkig waren raadsleden wel nieuwsgierig naar onze ideeën over de Einsteindreef. Die kan heel anders ingericht worden door de weg te verdiepen en meer wonen, werken en cultuur toe te voegen bij het winkelcentrum. Het resultaat: de Einsteindreef komt als ontwikkelgebied in de RSU te staan.

Het Omgevingsprogramma is een uitwerking van de RSU. Het geeft aan hoe de ruimte in de wijk voor wonen, voorzieningen, groen en verkeer kan worden benut. In maart waren er sessies om de mening van bewoners te horen. In juli werden maatregelen gepresenteerd die de wijk moeten verbeteren. Helaas is niet duidelijk wat de gemeente met de verschillende ideeën van bewoners heeft gedaan.

In de RSU staat dat de groenstructuur (zoals de parken, buurtgroen en groene verbindingen) en de verkeers- structuur belangrijk zijn. Het is onduidelijk hoe die structuren uitgewerkt gaan worden. Het is belangrijk nu al te weten waar straks de fietsroutes lopen of het autoverkeer door de wijk zal gaan. En waar ruimte is
voor bouwen en waar dat zeker níet moet. Wij blijven alle plannen over de wijk kritisch volgen.

Meld je aan als je ook wilt meedenken over de toekomst van Overvecht via: info@bewonersplatformovervecht.nl