Het Bewonersplatform denkt mee over de wijk. Wat kan en moet er beter in Overvecht? Waar liggen opgaven en kansen? Wordt er bij belangrijke beslissingen geluisterd naar bewoners?

Wij laten regelmatig onze stem horen bij de gemeente, woningcorporaties en anderen die een rol spelen in de wijk. Dat doen wij al ruim 18 jaar. En er wordt zeker naar ons geluisterd.

Uit de vele zaken die spelen in onze wijk moeten wij keuzes maken. Daarom maken we aan het begin van ieder jaar een lijstje Speerpunten voor een beter Overvecht. Dat geeft richting.

Voor 2016 hebben we 11 Speerpunten. Dat is best veel; liever hadden we een korter lijstje. Het gaat ook nog eens om ingewikkelde zaken, die niet altijd zichtbaar of goed te volgen zijn voor veel bewoners.

Zoals armoede in de wijk, woonlasten, plannen voor de Randweg (NRU) langs Overvecht en voor het gebied van het Winkelcentrum, nieuwbouw van woningen, leegstand van winkels, het belang van buurtvoorzieningen, zorg en welzijn voor bewoners.

En begin dit jaar moesten er toch nog twee belangrijke punten bij. De onveiligheid, overlast en vernielingen op straat. En het plan voor een noodopvang voor 400 vluchtelingen in Overvecht.

Het zijn allemaal zaken waar een heel verhaal bij hoort. Te veel om hier te kunnen weergeven.

U kunt het allemaal lezen op deze website. De Speerpunten 2016 staan HIER. En ons jaarverslag 2015 kunt u HIER vinden. Dat geeft een goed beeld hoe we werken en wat we in 2015 gedaan hebben.

Al dat werk doen we met een kleine groep bewoners. Wij kunnen altijd versterking gebruiken. Wilt u meedenken en meepraten over Overvecht? Kom dan eens langs op onze maandelijkse vergadering, altijd op een maandagavond in Buurthuis de Boog. Data vindt u op onze website onder AGENDA.