Het Bewonersplatform Overvecht maakt zich ernstige zorgen over de wijk. Overvecht scoort op belangrijke terreinen zoals werkloosheid, inkomen, armoede en gezondheid het slechtst van heel de stad. Dat schrijft het Bewonersplatform in een onlangs verstuurde mail aan de Utrechtse gemeenteraad.

Tegelijkertijd wordt het Krachtwijkenbeleid de komende jaren afgebouwd en lijkt daar niets voor in de plaats te komen. Daarom pleit het Bewonersplatform voor extra aandacht van de gemeente voor de problemen in haar wijk. Bijvoorbeeld door het instellen van een speciale Taskforce Overvecht.

Recente cijfers, o.a. over werkloosheid, inkomen, armoede en gezondheid, laten zien dat de achterstand in Overvecht onverminderd groot is. De omvang en de concentratie van achterstanden zijn hier ook veel groter dan in andere wijken.

We hebben 10 jaar extra inzet gehad in het kader van het Krachtwijkenbeleid.  Professionals, bewoners en vrijwilligers hebben hard gewerkt aan een betere wijk. Dat heeft zeker iets opgeleverd. Er gebeuren veel goede dingen in de wijk. Toch scoort Overvecht op essentiële punten nog steeds rode cijfers. We staan voor een onverminderd grote opgave.

Er moet geld komen voor extra inzet in de wijk. Niet voor een jaartje en wat extra projectjes, maar stevig en langdurig. Naast geld is ook gericht beleid nodig om de problemen in Overvecht aan te pakken. Met oplossingen die passen bij de wijk, zoals die werkelijk is. Dat vraagt meer dan er in veel gevallen vanuit ‘algemene’ stedelijke beleid mogelijk is.

Komende tijd willen we dit aan de orde stellen. Niet alleen bij raadsleden, ook bij het college van B&W, bij organisaties en sleutelfiguren in de wijk. Extra inzet zal immers ook vragen om gezamenlijke ambitie en sterke samenwerking.

Wij nodigen u uit om met ons mee te denken en oplossingen te zoeken die verder gaan dan een projectje meer of minder.