In Overvecht is 71% van de woningen een huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn Mitros, Portaal en Bo-Ex. Daarom volgt het Bewonersplatform wat deze drie woningcorporaties in onze wijk doen. In gesprekken met de woningcorporaties geven wij aan wat in onze ogen belangrijk is voor de bewoners in Overvecht. Dat is bijvoorbeeld het huurbeleid. Want Overvecht is een wijk waar veel mensen met lagere inkomens in huurwoningen wonen. Dan zijn betaalbare huren belangrijk.

Huurders met een lager inkomen kunnen gebruik maken van de Huurtoeslag. Die moet je wel zelf aanvragen. Dat gebeurt niet altijd. Een kwart van de huurders die recht hebben op huurtoeslag maakt daar geen gebruik van.

Woningcorporatie Bo-Ex wil daar wat aan doen. Zij starten een campagne om te zorgen dat mensen die recht hebben op de huurtoeslag dit ook daadwerkelijk gebruiken. Uit gesprekken met huurders bleek dat ouderen soms terughoudend zijn om huurtoeslag aan te vragen, vaak uit onbekendheid hoe de regeling werkt. De campagne zal dit soort drempelvrees moeten wegnemen.

Wij vinden dit een goed initiatief van Bo-Ex. Inmiddels hebben ook de andere woningcorporaties besloten om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Begin 2017 horen wij meer over deze campagne en hoe dit in Overvecht ingezet gaat worden.