In de spits is het druk op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Automobilisten willen doorrijden op de Karl Marxdreef en Albert Schweitzerdreef en niet stilstaan voor een verkeerslicht. Omwonenden hebben veel last van slechte lucht en verkeerslawaai. De gemeenteraad heeft besloten dat de plannen voor de NRU mogen doorgaan, maar het is mogelijk dat er toch nog hoge viaducten komen omdat er te weinig geld is.

Het Gandhiplein, Henri Dunantplein en Robert Kochplein worden ongelijkvloers, zonder verkeerslichten. De aansluiting met de Moldaudreef gaat veranderen. En er komen andere verbindingen voor voetgangers en fietsers naar het Noorderpark. Het plan is dat de weg wordt aangepast tussen 2021 en 2025.

DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is onderdeel van het Bewonersplatform en zet zich in voor een goede oplossing voor de NRU. DROOM heeft steeds gepleit voor drie verdiepte onderdoorgangen bij de pleinen. Hoge viaducten zijn lelijk en leiden tot meer verkeersgeluid en hinder. Uit onderzoek blijkt dat geluidsoverlast niet goed is voor de gezondheid.

Daarom heeft DROOM de gemeenteraad een brief gestuurd met daarin ideeën om extra geld te genereren. En anders maar iets langer sparen. Een weg die voor 40-50 jaar wordt aangelegd mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners van Overvecht.

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan via droomutrecht@gmail.com en kijk op www.droomutrecht.nl .