Overvecht bestaat ruim zestig jaar. In de loop van de jaren is de wijk meer divers geworden. Er zijn mensen vanuit andere culturen in de wijk komen wonen. Die diversiteit kenmerkt de wijk en iedereen is hier welkom.

Er worden meer woningen gebouwd, ook in Overvecht. In de toekomst zullen nieuwe bewoners in de wijk
komen wonen. Ook die bewoners zijn welkom. De woningvoorraad moet aangepast worden aan de
toekomst. Veel ouderen wonen in een te grote woning, terwijl veel gezinnen te klein wonen. Niet alleen gezinnen zoeken een woning, ook starters en een- of tweepersoonshuishoudens. Soms willen ze huren en soms kopen. Er zijn ook meer zorgwoningen nodig.

Het is goed als er in Overvecht meer variatie in het woningaanbod komt. Dan krijgen starters een kans om een woning te kopen. Er komt meer keus in soorten woningen en er komen meer woningen voor ouderen bij. Ook blijven er veel woningen beschikbaar voor mensen met lagere inkomens. En er is aanbod voor gezinnen die een ruimere woning zoeken.

Op termijn zal in Overvecht een nieuw evenwicht ontstaan tussen sociale huurwoningen, iets duurdere huurwoningen en koopwoningen. Passend bij de behoeftes en de ontwikkelingen. Bewoners krijgen een kans om binnen de wijk te verhuizen. En er zullen nieuwe bewoners in de wijk komen wonen. De diversiteit blijft.

Met dit beeld voor de toekomst van Overvecht wil het Bewonersplatform de komende tijd kijken naar plannen voor bouwen en wonen voor onze wijk. Wil je meedenken en meekijken: mail dan naar info@bewonersplatformovervecht.nl