Het groot winkelcentrum gaat een echt centrum worden. Niet alleen om te winkelen, maar ook om ’s avonds naar een terras of voorstelling te gaan. Een team van zo’n dertig bewoners uit de wijk is betrokken bij het plan, naast de eigenaren van de verschillende panden in het gebied.
Het idee is dat het vooral een voetgangersgebied wordt met een centraal plein.

De eerste stap is om de structuur te bepalen. Waar komen de pleinen en waar is er plaats voor bebouwing? Hoe kom je er met de fiets en de auto? Hier kunnen bewoners nu op reageren. Daarna komt de uitwerking. Dan gaat het over de hoogte van de bouwwerken. Waar komen de fietsstallingen en parkeergarages. Dan wordt ook gekeken hoe de Einsteindreef bij het gebied getrokken kan worden. Kan bijvoorbeeld de weg aangepast worden? Hoe kunnen de oversteken voor voetgangers over de Einsteindreef verbeterd worden?

De plattegrond geeft een indruk hoe het centrum gebiedingericht kan worden

Ook voor het Natuurgebied Zuilen wordt een plan gemaakt. Een groot deel van het gebied hoort bij Overvecht.
Het ligt langs de Vecht en vlakbij het dorpje Oud Zuilen. Er liggen kansen om de natuur en de wandelpaden in het gebied te verbeteren.

Het Bewonersplatform vindt beide ontwikkelingen belangrijk voor de wijk. Daarom praten wij mee over
deze plannen. Wil jij ook meepraten? Mail dan naar: info@bewonersplatformovervecht.nl