Een jaar geleden had niemand het er over. Nu hoor je het overal. Nederland gaat stoppen met aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. De gemeente wil Utrecht aardgasvrij maken. Overvecht-Noord is de eerste wijk waar we beginnen. Andere wijken zullen volgen. Iedereen in de stad (en in heel Nederland) krijgt er mee te maken.

Dat betekent nogal wat. Voor de wijk en voor bewoners. In Overvecht-Noord heeft iedereen een wijkbericht gekregen met een eerste uitleg. Dat roept meteen veel vragen op. Wat gaat dat voor mijn woning betekenen? Hoe moeten we straks koken? Wat moet ik doen als mijn CV aan vervanging toe is? Wat betekent dat voor mij als huurder of als woning-eigenaar? Wanneer komt mijn straat of flat aan de beurt? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

Op veel vragen is nog geen goed antwoord te geven. Dat moet de komende jaren allemaal uitgezocht en uitgewerkt worden. Het is wel belangrijk om nu al te werken aan alternatieven en oplossingen, die haalbaar en betaalbaar zijn. En waar bewoners over mee kunnen praten.

Het Bewonersplatform volgt Aardgasvrij in Overvecht-Noord op de voet. Wij vinden dat bewoners op de goede momenten geïnformeerd en betrokken moeten worden. En dat er naar hun vragen en wensen geluisterd moet worden.
Meer informatie: http://www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas/overvecht-noord