In Overvecht zijn de straten breed, rijden auto’s te hard en er gebeuren ongelukken, soms met ernstige gevolgen. Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Bij een botsing met 50 km per uur overlijdt de helft van de voetgangers. Bij een botsing met 30 km per uur is dat nog geen 10%. De gemeente moet straten in Overvecht veiliger maken en inrichten voor 30 km per uur.

 

In Overvecht zit teer in het asfalt en daarom is het duur om de straten te veranderen. De gemeente zoekt naar oplossingen en wil met een prijsvraag ideeën verzamelen. Goede ideeën die niet veel kosten worden dan uitgevoerd als voorlopige oplossing. Maar dat is niet genoeg.

De werkgroep verkeer van het Bewonerplatform pleit al jaren voor een verkeersplan voor Overvecht. Daarin moet staan welke straten 30 km per uur moeten worden en welke routes belangrijk zijn voor auto’s en fietsers. Bij nieuwbouw en veranderingen in de openbare ruimte kunnen dan ook de straten worden aangepakt. En er moet naar de omgeving gekeken worden. Zo heeft de werkgroep er voor gezorgd dat niet alleen een deel van de Amazonedreef is aangepast naar 30 km per uur, maar ook de omliggende straten.

Wilt u meedenken? Mail naar verkeer@bewonersplatformovervecht.nl