Overvecht / algemeen
Wijksite Overvecht van gemeente en wijkbureau met veel informatie (TIP)
Echt Overvecht website voor positieve dingen in Overvecht (TIP)
Facebook Echt Overvecht
nog meer leuke dingen in Overvecht (TIP)

Dreefnieuws  wijkblad voor Overvecht. Download recente nummers (TIP)

UindeWijk / Overvecht Wijk-TV met veel Overvecht- filpjes  (TIP)
WijkConnect/Overvecht Wijkcommunity, verbindt mensen & initiatieven 
Wijkplattegrond Overvecht
(buurtindeling en vooorzieningen)
Wikipedia / Overvecht
Dreven en Rivieren interactieve kaart Overvechtse dreven met riviernamen
Utrechts Archief / Overvecht veel interessant oud fotomateriaal over opbouwperiode van Overvecht

Wijkplannen & ontwikkelin|g
Samen voor Overvecht Ambitiedocument begin 2019

Plannen Noordelijke Randweg / NRU
NRU, plannen  overzicht op website gemeente
DROOM
 De Randweg Overvecht Op Maat: bewoners leveren inbreng in planproces voor herinrichting NRU

Recente nieuwbouw en renovatie
NPD strook
nieuwbouw van 3 woongebouwen en een woontoren (2019)
Welkom Talent verbindt talent en initiatieven rondom project NPD strook

Bewoners en participatie
Wijkraad Overvecht Adviseert het college van B&W over allerlei zaken in Overvecht
Initiatievenfonds Utrecht bijdragen voor grote en kleine initiatieven in stad en wg

Ondernemen en winkelcentra
DOK030 Dienstverlening en community ondernemers Overvecht en Utrecht (TIP)
Bedrijventerrein Nieuw Overvecht Revitalisering en Ondernemersvereniging
Shoppingcentre Overvecht Utrechts tweede grote winkelcentrum, midden in Overvecht
Winkelcentrum Overkapel
Winkelcentrum Gagelhof Op Facebook
Nieuwbouw van de Gagelhof Overzicht vernieuwing van de Gagelhof in 2004
Winkelcentrum De Klop (geen website)

Cultuur en creativiteit
ZIMIHC Theater Stefanus 
het culturele hart van Overvecht
Bibliotheek Utrecht-Overvecht Niet alleen boeken!!
Kunstroute Overvecht/ Door de HIK-ontwerpers
STUT TheaterTheater over maatschappelijke onderwerpen, met en voor bewoners
Geveldoeken op de flats You-tube filmpje over eerste project gevelfoto’s in Overvecht (2008-2009)

Onderwijs
Overzicht op Echt Overvecht

Sport
Overzicht op Echt Overvecht

Parken, stadstuinen en groen buitengebied
Park de Gagel in Overvecht Noord
Gagelsteede Kinderboerderij in Park de Gagel
Park de Watertoren in Overvecht Zuid
Dierenweide de Watertoren Dierenweide in Park de Watertoren
Vechtzoompark Langs de Vecht en Vechtdijk
Stadstuin Plutodreef Bij het Spoorzoompark
Stadstuin Klopvaart Bij de Vancouverdreef
Recreatiegebied Ruigenhoek In het Noorderpark, net boven Overvecht
Natuurspeelbos Gagelbos. In het Noorderpark, net boven Overvecht
Gagelbos en Noorderpark Ontwikkelvisie Noorderpark boven Overvecht
Noorderpark Herinrichting buitengebied tussen Overvecht, Hilversum en Loosdrecht
Fietsroutes door Noorderpark
Fiets- en wandelroutes in Overvecht door Wijkbureau

Forten
Fort aan de Klop Theehuis/terras, herberg, camping en vergadercentrum (TIP)
Fort aan de Klop Onderdeel van de Stelling van Utrecht
Fort aan de Klop Geschiedenis, natuur en restauratie, met veel foto’s
Fort de Gagel Onderdeel van de Stelling van Utrecht
Fort Blauwkapel Onderdeel van de Stelling van Utrecht
Fort Ruigenhoek Net boven Overvecht (Gemeente De Bilt) onderdeel van de Stelling van Utrecht