Hoe maken we van Overvecht een (nog) betere wijk: leefbaar en toekomstgericht?

  • Bent u betrokken bij Overvecht?
  • Heeft u een brede kijk op de wijk?
  • Bent u een meedenker, moedoener, netwerker?
  • Heeft u ideeën over communicatie en PR?
  • Of heeft u heel andere kwaliteiten die u wilt inzetten?

Het Bewonersplatform zoekt bewoners die herover willen meedenken en meepraten.
Wilt u meedoen of kennsimaken, neem dan
 contact op