Bijeenkomsten Bewonersplatform Overvecht 

Sinds de corona crisis (vanaf half maart 2020) hebben wij alle bewonersbijeenkomsten geschrapt.  Voorlopig kiezen we ervoor om geen grotere bijeenkomsten met bewoners te organiseren, zoals we dat voorheen deden.

Wij blijven betrokken bij veel belangrijke onderwerpen in Overvecht en leveren waar nodig inbreng. In ons jaarverslag kunt u hierover lezen. Onze Speerpunten voor een Beter Overvecht laten zien wat onze prioriteiten zijn in dit jaar. HIER kunt u de actuele versies vinden.

Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen vooral digitaal (e-mail en online overleg) en via gerichte contacten met bewoners die actief zijn in verschillende netwerken in de wijk.
Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via info@bewonersplatformovervecht.nl