Bijeenkomsten Bewonersplatform Overvecht 

Twee keer per jaar organiseren wij een open bewonersavond.

Dan gaan wij met belangstellende bewoners in gesprek over onze thema’s. Wat speelt er? Wat denken wij dat er nodig is?  Wat leeft er in de wijk en welke signalen of ideeën kunnen we meenemen? Hoe gaan we daar als Bewonersplatform de komende mee verder? En willen bewoners die zich voor een thema interesseren – of daar al actief bij betrokken zijn – met ons meedenken in een werkgroep of netwerk rond dat thema? 

In oktober 2019 hebben we dit voor de eerste keer gedaan in buurthuis De Boog en in december tijdens de Sociale Buurtmarkt bij De Dreef. In 2020 willen we hier mee doorgaan.

Voorlopige data voor deze open bewonersavonden in 2020 zijn: [ VERVALLEN ]

Sinds de corona crisis in maart hebben wij onze eerder geplande bewonersavonden in 2020 geschrapt.
Wij zijn nog steeds betrokken bij belangrijke onderwerpen in Overvecht en leveren waar nodig inbreng. Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen vooral digitaal (e-mail en online overleg). Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via info@bewonersplatformovervecht.nl  Locatie: Buurthuis de Boog, Gambiadreef 60
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)