Bijeenkomsten Bewonersplatform Overvecht 

Twee keer per jaar organiseren wij een open bewonersavond.

Dan gaan wij met belangstellende bewoners in gesprek over onze thema’s. Wat speelt er? Wat denken wij dat er nodig is?  Wat leeft er in de wijk en welke signalen of ideeën kunnen we meenemen? Hoe gaan we daar als Bewonersplatform de komende mee verder? En willen bewoners die zich voor een thema interesseren – of daar al actief bij betrokken zijn – met ons meedenken in een werkgroep of netwerk rond dat thema? 

In oktober 2019 hebben we dit voor de eerste keer gedaan in buurthuis De Boog en in december tijdens de Sociale Buurtmarkt bij De Dreef. In 2020 willen we hier mee doorgaan.

Voorlopige data voor deze open bewonersavonden in 2020 zijn:
> Maandag 20 april
> Maandag 12 oktober

Locatie: Buurthuis de Boog, Gambiadreef 60
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Tussentijds houdt de kerngroep van het Bewonersplatform 1 x per 6 tot 8 weken een werkvergadering. We bespreken dan de voortgang rond thema’s en activiteiten en wat er nodig is aan organisatie en voorwaarden voor ons werk. Per onderwerp kunnen wij betrokken bewoners of professionals uitnodigen om mee te denken.