Bijeenkomsten Bewonersplatform Overvecht 

Sinds de corona crisis (vanaf half maart 2020) hebben wij alle bewonersavonden in geschrapt. Ook in 2021 zien we voorlopig geen mogelijkheden om wat grotere bijeenkomsten met bewoners te organiseren, zoals we dat voorheen deden. (zie hieronder)

Wij zijn nog steeds betrokken bij veel belangrijke onderwerpen in Overvecht en leveren waar nodig inbreng. In ons jaarverslag kunt u hierover lezen. Onze Speerpunten voor een Beter Overvecht laten zien wat wij voor ons de prioriteiten zijn in dit jaar.

Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen vooral digitaal (e-mail en online overleg).
Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via info@bewonersplatformovervecht.nl  

Tot eind 2019 organiseerden we twee keer per jaar een open bewonersavond. Om met belangstellende bewoners in gesprek over onze thema’s. Wat speelt er? Wat denken wij dat er nodig is?  Wat leeft er in de wijk en welke signalen of ideeën kunnen we meenemen? Hoe gaan we daar als Bewonersplatform de komende mee verder? En willen bewoners die zich voor een thema interesseren – of daar al actief bij betrokken zijn – met ons meedenken in een werkgroep of netwerk rond dat thema? 

 Locatie: Buurthuis de Boog, Gambiadreef 60
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Geen bijeenkomsten gepland