Foto kinderen aan werk in Groen OvervechtIn 1998 maakte het Bewonersplatform Overvecht zich zorgen over de toenemende sociaal-economische teruggang van Overvecht. Daarom stelden we het gemeentebestuur voor om het systeem van woningtoewijzing aan te passen, zoals dat o.a. in Rotterdam in een aantal wijken werd toegepast. Dit moest leiden tot instroom en vasthouden van meer economisch sterkere bewoners in de wijk.

Na veel discussies werden wij betrokken bij de invulling van een experiment, samen met de gemeente, de drie woningcorporaties en Woningnet. In 2004 ging dit in Overvecht van start.

0807.27-Foto-02In het kort kwam het erop neer dat huurwoningen in zestien Overvechtse hoogbouwcomplexen als eerste werden aangeboden aan woningzoekenden met een minimaal vastgesteld jaarinkomen uit arbeid. Ook werd aan kandidaten gevraagd een bijdrage te leveren aan leefbaarheid in hun complex of in de woonomgeving. Het experiment kreeg de naam ‘Lokaal Maatwerk’. later ook aangeduide als het ‘Leefstijl-experiment’ en de kandidaten werden ‘Leefstijlers’ genoemd. Als er geen Leefstijlers reageerden op het aanbod van een woning in Lokaal Maatwerk, werd de woning aangeboden aan andere woningzoekenden. Dit alles liep via het systeem van Woningnet. In Overvecht moesten voldoende huurwoningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden die niet voldeden aan de voorwaarden van een Leefstijler. Daarom had het aantal woningen dat via Lokaal Maatwerk werd aangeboden een maximum.

Foto kinderen aan werk in Groen OvervechtFoto kinderen aan werk in Groen OvervechtboomOvervecht6DFoto kinderen aan werk in Groen Overvechte ervaringen met deze Leefstijl-aanpak waren positief. De instroom van Leefstijlers had in de meeste complexen een gunstig effect op het woonklimaat.

Na 12 jaar Lokaal Maatwerk of Leefstijl-aanpak was de vraag: hoe verder?

De partners in Lokaal Maatwerk en ook het Bewonersplatform wilden de aanpak het liefst voortzetten en nog meer richten op complexen waar dit het meest nodig is.

Fot0_FlatbalkonsMaar ….. de landelijke regels voor woningtoewijzing volgens een Leefstijl-aanpak zoals in Overvecht is toegepast zijn in 2015 veranderd met de nieuwe Woningwet. Het betekent dat de Leefstijlaanpak in Overvecht per juli 2015 moest stoppen.

Het Bewonersplatform vindt dat onze wijk veel kan winnen met sturing op instroom van woningzoekenden. Daarom willen wij samen met de gemeente en de woningcorporaties kijken of er opnieuw een vorm van woningtoewijzing mogelijk is die een zelfde effect kan opleveren als de voormalige Leefstijl aanpak.