Herstructurering in het THEMA-gebied

Home/Onze thema’s/Herstructurering in het THEMA-gebied

Een van de belangrijkste onderdelen van het gebiedsplan de Gagel was het voornemen voor herstructurering (sloop en nieuwbouw) van de 10-hoogflats in het THEMA-gebied. Dat zijn de flats aan de Tigris-, Haïfa.- St. Eustatius-, St. Maarten-, en Ankaradreef. Een deel van de bewoners was tegen de sloopplannen. Lange tijd is gewerkt aan uitwerking van diverse varianten maar besluitvorming bleef uit. Het gevolg was een situatie van onduidelijkheid en onzekerheid.

Logo Themadreven.nlIn juni 2011 kwam uiteindelijk duidelijkheid van de kant van gemeente en woningcorporaties: de THEMA-flats worden niet gesloopt maar gerenoveerd en ook de buitenruimte in het gebied wordt opgeknapt of opnieuw ingericht. Lees meer op de bewonerswebsiteThemadreven.nl

Flats en groen bij KlopvaartVoor het Bewonersplatform was duidelijk dat dit door de stagnerende economie en woningmarkt de enige haalbare optie is. Gezien de ambities van gebiedsplan de Gagel, beschouwen we dit wel als een ‘tweede keuze’. Belangrijke lange termijn doelen m.b.t. gewenste diversiteit in woningen en woonmilieus in dit deel van Overvecht worden te weinig gerealiseerd. Deze visie klonk overigens ook duidelijk door in de reacties van de gemeente Utrecht en de woningcorporaties op de gewijzigde plannen.

Nu de knoop is doorgehakt moet de renovatie en de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied van de THEMA-dreven voortvarend en op tempo wordt aangepakt, in combinatie met andere (niet fysieke) inzet om het gebied te verbeteren. Concreet hebben wij dit vertaald naar de volgende punten die op meerdere momenten zijn neergelegd bij de gemeente en de woningcorporaties:

  • Themadreven gerenoveerdRenovatie moet nadrukkelijk ook leiden tot differentiatie van de woningen, voor een deel van de woningen moet dat leiden tot omzetting van huur naar koop en binnen het segment huurwoningen moet er differentiatie komen in prijs en kwaliteitsniveau
  • renovatie kan sneller dan sloop-nieuwbouw; dit tempovoordeel willen we ook echt gerealiseerd zien: binnen zes jaar moeten de woningen en openbare ruimte in het gebied zijn opgeknapt
  • De inzet van sociaal-maatschappelijke maatregelen moet, zeker in het Themagebied, onverminderd doorgaan. Het gaat om activiteiten gericht op leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang en betrekken van bewoners bij de buurt, inzet om de kansen van kinderen te vergroten en steun te geven aan goed opgroeien en opvoeden. Het Doe Mee Centrum de Gagel moet hierbij een belangrijke voorziening in het gebied blijven.