Gebiedsontwikkeling Spoorzone

Home/Onze thema’s/Gebiedsontwikkeling Spoorzone

Gebiedsplan_Spoorzone_voorkantHet Bewonersplatform volgt de plannen en de ontwikkelingen die betrekking hebben op het gebied de Spoorzone in Overvecht. Waar nodig leveren wij onze inbreng.

Nieuwbouw Mariakwartier-1Afgekopen jaren is veel gebeurd in de Spoorzone. De oude flats van de Maria van Hongarijedreef e.o. zijn gesloopt en daar is het nieuwe Mariakwartier verrezen.

Ook  het Spoorzoompark is flink  opgeknapt en de fietsroute via de Vestadreef naar de Darwindreef is verbeterd.

NS Overvecht, trappen en glijbaanDe entree van station Overvecht is grondig aangepakt. De oude kiosk in de passage is nu een trendy koffiebar met tentoonstellingsruimte. De stationstrappen zijn omgebouwd tot een open luchttheater waar een paar keer per jaar muziekoptredens plaatsvinden. De afsluiting door de NS van de ondergrondse passage van het station met OV-poortjes werd echter niet door iedereen verwelkomd.

Voor de komende tijd liggen er nog een paar grote opgaven:

  • Verkeer en kantoren bij NS OvervechtHerinrichting van de omgeving rond het station. Door verandering van de bushaltes onstaan nieuwe kansen voor verbetering van verkeer, fietsparkeren en aansluiting van de fietsroute naar het Spoorzoompark.
  • Nieuwbouw van de scholencluster Teun de Jager. In 2017 krijgen de twee scholen in het gebied en het nieuw buurthuis De Bram hierin een onderkomen.
  • Als de Bram haar oude pand (Rhonedreef) verlaat biedt dat wellicht kansen om daar buurtinitiatieven onder te brengen.
  • Vernieuwing van het complex Camera Obscuradreef (oude 4-hoog flats). Oorspronkelijk was het plan om die gedeeltelijk te slopen. Nu wil Mitros in de gestripte casco’s nieuwe energiezuinige woningen bouwen.  Tot die tijd wonen er (tijdelijk) studenten in het complex. Mitros is zomer 2016 gestart met een pilot voor energie-neutrale woningen. De ruimtes in de vroegere onderdoorgangen van de flats worden nog gebruikt voor buurtinitiatieven.
  • Grote renovatie van de ACA flats
  • Betere fietsroute vanaf Zamenhofdreef via Keggedreef naar station Overvecht.

Uitnodiging ontwerpsessies SpoorzoneEen indruk van de inbreng die het Bewonersplatform de afgelopen jaren
geleverd heeft bij plannen in de Spoorzone vindt u hieronder.

Contactpersoon voor de Spoorzone:
= Nelleke Wuurman

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl

 

Inspraak nieuwbouwplannen Maria van Hongarijedreef e.o.
Het Bewonersplatform heeft in maart 2010 een inspraakreactie gegeven op de uitgangspunten voor deze nieuwbouwplannen. Wij denken dat nieuwbouw volgens deze uitgangspunten een aanwinst kan zijn voor Overvecht Zuid. Wij zijn positief over de nieuwe indeling van het gebied met 300 woningen in een goede mix van koop en huur, eengezinswoningen en flats van 3 tot 6 lagen. Wij vragen extra aandacht voor voldoende groen in het gebied en een goede invulling van het parkeren. Zie de volledige inspraakreactie

Inspraak nieuwbouwplannen Camera Obscuradreef e.o.
In december 2010 heeft het Bewonersplatform een reactie gegeven op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herinrichting van het gebied rond de Camera Obscuradreef. Positief vinden wij dat het gebied met de geplande nieuwbouw minder vol gaat worden en dat er een grotere variatie in woningen komt. Over het parkeren maken wij ons wat zorgen.Te gemakkelijk wordt gesteld dat er buiten het plangebied voldoende parkeerruimte voor bezoekers is. Zie de volledige Inspraakreactie

Download de inspraakreacties op het eerste en tweede concept gebiedsplan Spoorzone