Reacties en adviezen

Home/Bewonersplatform/Reacties en adviezen

Regelmatig levert het Bewonersplatform inspraakreacties, adviezen of andere officiële reacties. Bijvoorbeeld naar de gemeenteraad, het College van B&W of andere instanties. Hieronder vindt u een overzicht van deze reacties vanaf 2014.

 • Reactie op Festivalisering (waar wel of geen grote festivals in openbare ruimte, parken en natuurgebieden) / Raadsinformatieavond 05-01-2016  HIER
 • Reactie op U-OV (buslijnenplan) / Raadsinformatieavond 05-01-2016  HIER
 • Reactie op Verkeers- en Mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen 30-12-2015 HIER
 • Beroep bij Raad van Staten over Bestemmingsplan het Nieuwe Zandpad, samen met bewoners van Antoniuskwartier en Vechtdijk 24-11-2015
 • Reactie op Vernieuwing Armoede aanpak (en inbreng bij 2 voorbereidende bijeenkomsten in 2015) / Raadsinformatieavond 27-10-2015 HIER
 • Reacties (mondeling) op beleid Splitsing en Omzetting woningen 2016 op bijeenkomst gemeente met bewoners en stakeholders, 11-09-2015
 • Reactie op Hernieuwde aanpak Noordelijke Randweg (NRU) 2015-2020 / Raadsinformatieavond 07-07-2015 HIER
 • Brief aan Raad en College 02-07-2015 bezwaren tegen Bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad i.v.m. Raadinformatieavond 07-07-2015 HIER
 • Reactie (mondeling) op Volksgezondheidsbeleid 205-2018 / Raadsinformatiebijeenkomst in Overvecht 23-06-2015
 • I.s.m Wijkraad Overvecht: reactie (mondeling) op Krachtwijkenbudget en Wijkactieplannen 2016-2017 / Raadsinformatiebijeenkomst 02-06-2015
 • Reactie n.a.v. Het Nieuwe Inzamelen / Raadsinformatieavond 02-06-2015 HIER
 • Zienswijze over Ontwerp Bestemmingsplan Het Nieuwe Zandpad 20-05-2015  HIER
 • Reactie n.a.v. Initiatievenfonds / Raadsinformatieavond 19-05-2015 HIER
 • Actualisering Woonvisie Utrecht / Raadsinformatieavond 28-04-2015 HIER
 • Brief 26-04-2015 aan Raad over besteding FES-gelden t.b.v. maatregelen verkeer en luchtkwaliteit in relatie tot NRU in Overvecht HIER
 • Brief 22-02-2015 aan College en Raad over plannen prostitutiezone HIER
 • Zienswijze 16-02-2015 n.a.v. vergunningsaanvraag festival Zomerkriebels 2015 HIER
 • Reactie n.a.v. Roetkaart Utrecht / Raadsinformatieavond 27-01-2015 HIER
 • Bestemmingsplan Mesos terrein / Raadsinformatieavond 30-09-2014 HIER
 • Programmabegroting gemeente Utrecht /  Raadsinformatieavond 30-09-2014 HIER
 • Brief aan College (samen met Wijkraad)  aanvuling op Verkeer en parkeren Winkelcentrum Overvecht in Raadsinformatieavond 23-09-2014 HIER
 • Verkeer en parkeren Winkelcentrum Overvecht / Raadsinformatieavond 23-09-2014 HIER
 • Zomerkriebel festival in Gagelbos, reactie (mail) 23-09-2014 naar Staatsbosbeheer HIER
 • Meedoen naar Vermogen / Raadsinformatieavond 09-09-2014  HIER
 • Aanvraag Kapverguning 232 bomen langs Einsteindreef voor prostitutiezone 31-07-2014 HIER
 • Brief aan College (samen met Wijkraad) steun RestovanHarte in de Stefanus 14-07-2014 HIER
 • Nieuwe prostitutiezone, / Raadsinformatieavond 04-03-2014 HIER
 • Inpuls Openbare Ruimte Centrum Overvecht / Raadsinformatieavond 11-02-2014 HIER
 • Wijkgericht Werken / Raadsinformatieavond 11-02-2014 HIER
 • Brief aan College 08-012014, Nieuwe prostitutiezone HIER